Zondagse diensten

Iedere zondagmorgen komen we samen om ons geloof te belijden. Dit doen we omdat we ernaar verlangen samen God te aanbidden, toegerust te worden en elkaar te ontmoeten.

Aanbidden

Dit is de hoofdreden van ons samenzijn. We vieren samen wat God door Jezus Christus voor ons en de wereld heeft gedaan. We aanbidden Hem in het samen zingen, bidden en door de prediking van Gods Woord. De prediking heeft in ons samenzijn een centrale plek. God openbaart Zichzelf in de Bijbel. Wij geloven dat ware aanbidding voortvloeit uit een dieper kennen van God. Onze prediking is er dan ook op gericht om Hem en het evangelie dieper te leren kennen.

Toerusting

We verlangen er naar om in ons samenzijn toegerust te worden. Toegerust om in de taken en verantwoordelijkheden die we hebben gekregen te leven tot Zijn eer. Deze toerusting verlangen we te krijgen door het onderwijs dat wordt gegeven. Ook worden we gesterkt in ons geloof door het vieren van de maaltijd van de Heer Jezus. Dit doen we elke eerste zondag van de maand. Hierbij staat de kern van ons belijden centraal. Jezus Christus die verlossing bracht door te sterven aan het kruis.

Ontmoeting

Ook ontmoeting is een belangrijk onderdeel van ons samenzijn. We zijn samen gemeente wat betekent dat we bij elkaar horen. De Bijbel spreekt over de gemeente onder andere als de familie van God. We ontmoeten elkaar onder het genot van een kop koffie en eens in de zoveel tijd eten we samen. We verlangen er naar elkaar lief te hebben, te bemoedigen, aan te sporen en waar nodig aan elkaar gescherpt te worden.

We komen samen in het Rode Kruisgebouw aan de Kinkenweg 13A te Geleen.

De dienst begint iedere zondagmorgen om 10 uur.

U bent van harte welkom!

Christen zijn is meer dan een éénmalige verandering. Het is een dagelijks proces waarin je steeds meer gaat lijken op Jezus Christus.

Billy Graham

Duisternis kan geen duisternis verdrijven; alleen licht kan dat doen. Haat kan geen haat verdrijven. alleen liefde kan dat doen.

Martin Luther King, Jr.

God kan ons geen vreugde en vrede geven los van Zichzelf. Dat is er niet. Zoiets bestaat simpelweg niet.

C. S. Lewis