Zendelingen

We willen ons als gemeente inzetten om de boodschap van het evangelie van Jezus Christus te brengen in deze wereld. Wij geloven dat elk gemeentelid hierin zijn of haar bediening heeft op de plek waar de Heer hem of haar heeft geplaatst.

Ook ondersteunen we een aantal fulltime bedieningen en initiatieven.

1. Kees Lugthart en Wesley Dlamini; Zendelingen in Swaziland

Kees en Wesley zetten zich in voor de verspreiding van het evangelie en het bieden van praktische hulp in Swaziland. Dit doen ze door het geven van INFORMATIE, INSTRUCTIE en ILLUSTRATIE.

INFORMATIE wordt gegeven over de HIV/AIDS toestand in Swaziland, die zeer ernstige afmetingen aanneemt – nog steeds is het 28,3 % van de bevolking! De juiste oorzaken van de HIV besmetting wordt heel duidelijk en precies uitgelegd gedurende iedere campagne. Veel Swazi’s weten dat niet, omdat ze in de verafgelegen gebieden wonen waar geen voorlichting gegeven wordt.

INSTRUCTIE in de bijbelse waarheden gebeurt door de verkondiging van het Evangelie van Jezus Christus. Dat wordt gedaan in de tentcampagnes die één maand duren. Na iedere campagne worden er eerst voor 1-2 weken, elke avond bijbelklassen gehouden die als nazorgcursus voor de nieuwe Christenen aangeboden wordt. Zodat ze vanaf het begin van hun christenleven degelijke instructie in de basische Bijbelse grondwaarheden aanleren. Iedere nieuwe bekeerling ontvangt een volledige Bijbel en woont die bijbelklassen trouw bij en dat is dan ook de verzekering dat deze volwassen Swazi’s werkelijk hun hart en leven aan de Heer gegeven hebben. Deze bijbelklassen zijn en blijven heel erg gewild en de Christenen getuigen ook tijdens die klassen wat ze uit de Bijbel geleerd hebben en bemoedigen elkaar op deze manier. Deze klassen gaan al jarenlang op een roulatiebasis van drie dagen bij alle 17 gemeenten door en is één van de zeer sterke punten in de bediening van I.I.I. Ministry.

De ILLUSTRATIE van het Evangelie wordt aangeboden door middel van de JEZUS-film. Deze film is een geweldig instrument in de hand van de Heer om het Evangelie uit te dragen. Zeer veel Swazi’s zijn tot geloof in de Here Jezus gekomen door het zien van deze film.

Voor meer informatie zie:
www.iiiministry.com

2. Stichting Bijbelwinkel Ezra; Verspreiding Bijbelse lectuur in Zuid-Limburg

De Bijbel is onze bestseller, de winkel een ontmoetingsplaats!

Stichting Bijbelwinkel Ezra werkt met een aantal vrijwilligers. Evenals de bestuursleden, zijn de medewerkers enthousiaste mensen, die onze christelijke uitgangspunten onderschrijven. Als team doen we er ook alles aan om u zo deskundig mogelijk te woord te staan en we vinden het belangrijk dat u zich hier thuis voelt! Het Ezra-team heet u van harte welkom!

Voor meer informatie zie:
www.bijbelwinkelezra.nl

3. De Sjoelplaats; Evangelieverkondiging (Zuid) Limburg

De Sjoelplaats is drie jaar geleden begonnen als een initiatief van Jacqueline Huth:

Als geboren en getogen Limburgse voel ik mij thuis in Brunssum. Ik houd van het ‘Limburgse plat’ en van de achterliggende cultuur waar ‘genieten’ een belangrijk onderdeel van uitmaakt.

Na de middelbare school heb ik de opleiding fysiotherapie gevolgd in Heerlen en werk inmiddels al sinds september 1991 als fysiotherapeute in een particuliere praktijk in Duitsland. Naast mijn werk ben ik in 2005 begonnen met een deeltijdstudie theologie; mijn bachelor heb ik gehaald op de Christelijke Hogeschool in Ede en mijn master op de VU in Amsterdam. Hieraan ben ik begonnen omdat mijn geloof in God een belangrijke rol in mijn leven speelt; Hij geeft mijn leven zin en doel, ik heb mijn waarde mogen ontdekken in Zijn ogen en ik heb Gods liefde en troost in mijn leven mogen ervaren.

Datgene wat ik in God heb mogen ontdekken, gun ik de mensen om mij heen ook, vandaar dat ik dit initiatief ben gestart! Vanuit verschillende activiteiten wil ik Limburgers kennis laten maken met de God van de Bijbel, die hen eveneens zoveel te bieden heeft!

In de loop van de afgelopen jaren heeft zich rondom de Sjoelplaats een vaste kern van medewerkers gevormd. Ook is stichting de Sjoelplaats opgericht.

Voor meer informatie zie:
www.desjoelplaats.nl

Christen zijn is meer dan een éénmalige verandering. Het is een dagelijks proces waarin je steeds meer gaat lijken op Jezus Christus.

Billy Graham

Duisternis kan geen duisternis verdrijven; alleen licht kan dat doen. Haat kan geen haat verdrijven. alleen liefde kan dat doen.

Martin Luther King, Jr.

God kan ons geen vreugde en vrede geven los van Zichzelf. Dat is er niet. Zoiets bestaat simpelweg niet.

C. S. Lewis