Wij zijn de ‘Evangelische Gemeente Geleen’, gevestigd in het zuiden van Limburg.
In onze gemeente vinden een verscheidenheid aan activiteiten plaats. Hoewel we ons verbonden voelen met alle christenen, willen we toch ons geloof op een actuele en eigentijdse manier in praktijk brengen, dus in Woord én in daad!

We willen allen die dit lezen hartelijk uitnodigen om onze samenkomsten bij te wonen.
Het maakt niet uit wat uw kerkelijke achtergrond is. We geloven dat we samen in staat zullen zijn God te beleven en ervaren zoals Hij dat ook bedoeld heeft.

We geloven dan ook dat ieder mens waardevol is en dat het niet uitmaakt wat zijn achtergrond is. Dit geloven komt voort uit het feit dat God elk mens waardevol vindt. Zo waardevol dat Hij zijn enig geboren Zoon heeft gegeven, opdat een ieder die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar leeft tot in eeuwigheid. (Joh 3:16)

We willen met elkaar een gemeente/kerk, zijn zoals die ook in het Nieuwe Testament wordt beschreven, met alle facetten die we in de Bijbel kunnen lezen.

Wij hebben echter niet de pretentie de perfecte gemeente/kerk te zijn. Echter enkel door genade zijn we in staat te functioneren als gemeente, kerk, en voelen we een sterke saamhorigheid en liefde voor elkaar.

Dus als U op zoek bent of U bent al een eind onder weg wij nodigen U van harte uit om uw christelijk geloof verder te verdiepen en het samen met ons in praktijk te brengen.
Kortom, wij willen als gemeente/kerk een thuis voor U zijn.

De leden van de Evangelische Gemeente Geleen.