Want God had de wereld zo lief dat Hij Zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in Hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft (Johannes 3 vers 16). Deze Bijbeltekst is een korte samenvatting van het evangelie, de blijde boodschap.

God is heilig en volmaakt en Hij heeft de mens geschapen naar Zijn beeld. Door de zonde is er echter een breuk ontstaan met God en wij zijn niet in staat om op eigen kracht die breuk te herstellen. Daarom heeft God Zijn eigen Zoon naar de aarde gestuurd  om de straf voor onze zonden te dragen. Voor onze zonden heeft Hij geleden en is Hij gestorven aan het kruis. Door Zijn sterven heeft Hij de weg voor ons vrijgemaakt om weer bij God te komen.

Het enige dat wij hoeven te doen is dit geschenk van redding aanvaarden. Open daarom je hart voor Jezus Christus, de Zoon van God. Aanvaard Hem als jouw redder en geef je leven aan Hem. Hij is de enige weg naar de eeuwige heerlijkheid.

Geloven is niet moeilijk. Als je God oprecht zoekt laat Hij Zich vinden. Aarzel niet!! Ga tot Jezus nu het nog kan.