Er bestaat een schitterend boek waar alles in staat wat je moet weten om een leven te leiden zoals je Schepper het heeft bedoeld.
Er staan talloze levenslessen in dit boek, Gods boodschap aan de mensheid, maar als we alles proberen samen te vatten tot de uiterste kern, worden er drie dingen duidelijk uit dit boek, de Bijbel.

Ten eerste zegt de Bijbel dat de mensheid een probleem heeft, het probleem wat zonde heet. Zonde is alles wat niet overeenkomt met het wezen van God, dus iedere daad, iedere karaktertrek, iedere situatie. En iedereen heeft het probleem van zonde. En de Bijbel leert ons dat het gevolg van de zonde scheiding van God is. Eigenlijk zegt de Bijbel dat het resultaat van de zonde de dood is en dat we niets kunnen doen om dit zondeprobleem op te lossen.

Ten tweede zegt de Bijbel dat er een oplossing is voor het probleem van de zonde en dat deze oplossing ligt in de persoon van Jezus Christus. De Bijbel zegt ons dat God zoveel van je houdt dat Hij Zijn enige Zoon stuurde, om in onze plaats te sterven. Jezus betaalde de straf voor jouw zonde zodat je niet voor altijd van God gescheiden zou zijn. De Bijbel zegt dat Jezus de enige oplossing is voor ons zondeprobleem.

Ten derde vraagt de Bijbel een beslissing. Het volstaat niet om van Jezus Christus te weten en Zijn dood aan het kruis voor jou. Je moet de keus maken Hem te vertrouwen om Gods aanbod, dit geschenk van redding te ontvangen.

Ieder van ons heeft het probleem van zonde. Er is maar één oplossing, de persoon van Jezus Christus en Zijn dood aan het kruis voor ons.

Want God heeft zoveel liefde voor de wereld, dat Hij Zijn enige Zoon heeft gegeven; zodat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Dit wordt wel gezien als de kern van het evangelie en het is de basis voor deze website.

Geloven is niet moeilijk, het is een gave van God. Je hoeft het alleen maar aan te nemen. Zet die stap… Dan zul je God vinden. En Hij zal je Zijn genade geven. Dat geeft je voor nu vrijheid en inhoud aan je leven, en voor daarna het uitzicht op de ontmoeting met Jezus wat onuitsprekelijk groots zal zijn. Geen mens kan een ander mens bekeren. Een ieder van ons moet zelf de keus maken… Jij ook.
Ga tot Jezus nu het nog kan.

 “God is genadig voor de nederige mensen, maar Hij verzet Zich tegen hoogmoedigen. Onderwerp u dus aan God, maar verzet u tegen de duivel en hij zal van u wegvluchten. Als u dichter bij God komt, komt God dichter bij u.”