Samenkomst:

Elke week op zondag ochtend! 10:00-12:30

Op zondagmorgen houden we onze eredienst om 10 uur. De samenkomsten zijn bedoeld om de Here Jezus te loven, te prijzen en om te danken. We zingen en bidden samen en luisteren dan naar een prediking. Deze prediking wordt deels door “eigen” mensen gedaan en deels door gasten die we uitnodigen om ons te komen versterken, Er is tevens een mogelijkheid voor voorbede. Na de samenkomst is er gelegenheid, onder het genot van koffie, thee en koekjes, elkaar beter te leren kennen. 

Zondagschool:

Zondag ochtend (om de week) is er mogelijkheid om zondagschool te hebben, waarbij de kinderen een bijbelverhaal horen en hierbij ook iets leuks doen/iets maken.

Belangrijk: Tijdens de zomervakantie is er geen zondagschool.

 

Elke woensdagavond is er om beurten bidstond of bijbelstudie.

Bidstond: op de bidstonden komen wij samen om te bidden, liederen te zingen en te luisteren naar Gods woord. Met gebed en zang loven en danken wij onze Heer. Ook bidden wij voor de dingen die ons bezighouden. Dit kan bijvoorbeeld zijn voor zieke mensen, voor onze kerk, voor de toestand in de wereld  enz.

De bidstonden vinden plaats bij Lucy in Geleen en beginnen om 20.00 uur.

Bijbelstudie: in de Bijbelstudies lezen wij samen uit de bijbel en wordt er uitleg gegeven over bijbelse onderwerpen of over bijbelgedeelten.

De Bijbelstudies beginnen ook om 20.00 uur. De plaats waar de studie gegeven wordt rouleert en kunt u vinden op de agenda van de website. Hier kunt u ook zien of deze week een bidstond of een Bijbelstudie plaatsvindt.