Huiskring

Om de twee weken komen we samen in een huiselijke setting. We doen dit omdat we God en elkaar graag beter leren kennen. In deze huiselijke setting is er alle ruimte om vragen te stellen, dingen te delen en samen te bidden.

De avond is onderverdeeld in drie blokken.

Onderwijs

We bestuderen met elkaar een gedeelte van de Bijbel. We verlangen er naar dat God aan het Woord komt en tot ons zal spreken. We behandelen een Bijbelboek of verschillende actuele thema’s in het licht van de Bijbel.

Gesprek

Vervolgens gaan we in kleinere groepjes uiteen om door te spreken over datgene wat is gezegd. Het doel hiervan is dat we echt tot die punten komen waar Gods Woord ons leven raakt. We willen elkaar bemoedigen en helpen om Jezus na te volgen.

Gebed

Het is kostbaar om samen als gelovigen te bidden. Er is ruimte om persoonlijke noden te delen en hier samen voor te bidden. We geloven dat God er van houdt als Zijn kinderen samen tot Hem komen om hun afhankelijkheid aan Hem te belijden.

Wilt u ook eens komen op een kringavond? U bent van harte welkom! U kunt het beste even een mailtje sturen naar niekjanvegdom@gmail.com.

Christen zijn is meer dan een éénmalige verandering. Het is een dagelijks proces waarin je steeds meer gaat lijken op Jezus Christus.

Billy Graham

Duisternis kan geen duisternis verdrijven; alleen licht kan dat doen. Haat kan geen haat verdrijven. alleen liefde kan dat doen.

Martin Luther King, Jr.

God kan ons geen vreugde en vrede geven los van Zichzelf. Dat is er niet. Zoiets bestaat simpelweg niet.

C. S. Lewis